Positive Education โครงการค่ายวิชาการและทัศนศึกษา

รับจัดกิจกรรมทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ
ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา 
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 
(ในประเทศ และต่างประเทศ)
ค่ายวิทยาศาสตร์
ติวโอเน็ท (Onet Tutor)
เตรียมความพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัย Onet Anet Gat Pat
(ติวในโรงเรียน หรือจัดนอกสถานที่)
โครงการสอนพิเศษโดยครูต่างประเทศ
โครงการภาษาอังกฤษสำหรับครู


ติววิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาจีน , ภาษาเยอรมัน , สังคมศึกษา , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา รวมทั้งเตรียมสอบ O-NET , GAT , PAT 1-7 , SMART1 , ติวสอบ กสพท. และอื่นๆที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย english camp ค่ายภาษาอังกฤษ